Dost. łóżek skład. z materacem, pościeli i zestawów pościelowych oraz osłon z plexi w ramach proj. pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” (DAiOT.331.18.2020)

 

Data ogłoszenia: 2020-10-15

Termin składania ofert: 2020-10-23 10:00

 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Oświadczenie RODO

Klauzula informacyjna

Informacja o wyniku postępowania

 

Status: ZAKOŃCZONY

Dost. sprzętu i wyposażenia na doposażenie st. pracy w ramach projek.„Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” dla DPS dla Kombatantów w Biłgoraju(DPS.ZP.DAiOT.331.1.2020)

 

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (Nr POWR.02.08.00-00-0108/20)

 

Data ogłoszenia: 2020-10-08

Termin składania ofert: 2020-10-16 12:00

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2A do SIWZ - formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 2B do SIWZ - formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 2C do SIWZ - formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 2D do SIWZ - formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - wersja edytowalna

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 4

Pytania i odpowiedzi 5

Pytania i odpowiedzi 6

Pytania i odpowiedzi 7

Pytania i odpowiedzi 8

Pytania i odpowiedzi 9

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Status: ZAKOŃCZONY

© 2016 PIKU s.c.

Please publish modules in offcanvas position.